< class="rstpl-title ">academic program
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
موسسه تحصیلات عالی خورشید که در ماه قوس 1393 خورشیدی، برابر با ماه دسامبر 2014 میلادی در شهر کابل پایتخت افغانستان گشایش یافت، مطابق به‌اساس‌نامه و برنامه کاری خود اهداف زیر را در سرلوحه کاری خویش قرار داده است:

1. مهیا ساختن زمینه آموزش عالی بر پایه والاترین معیارهای علمی به‌منظور پرورش کادرها و پژوهش‌گران در دانشکده‌های مورد نیاز جامعه با در نظرداشت نیازهای اولیه بازار کار و  نیازهای موجود در عرصه تحصیلات عالی کشور؛
2. تولید و گسترش دانش، فن‌آوری و ایجاد زمینه‌ها برای ظهور استعدادهای خلاق در این زمینه و رشد استعدادهای موجود؛
3. تلاش و مشارکت در ارتقای کیفیت آموزش، پرورش و پژوهش به منظور رشد، گسترش و ایجاد تحولات اساسی در عرصه تحصیلات عالی در کشور؛ 
4. ایجاد محیط علمی، پژوهشی سالم و پویا برای دانش‌جویان، آموزگاران و پژوهش‌گران؛
5. ایجاد ارتباط مستمر با نهادهای فرهنگی، علمی و اجتماعی در داخل و خارج کشور.