تماس با ما

آدرس: چهارراه خراسان (لب جر)، خیرخانه.

-------------------------------------------------------------------------
شماره‌های تماس: 0700341111- 0766232375

-------------------------------------------------------------------------
ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-------------------------------------------------------------------------
ویب سایت: www.khurshiduniversity.com

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

پیام‌تان را به‌دانش‌گاه بفرستید