تماس با ما

آدرس: چهار راه لب جر، خیرخانه
شماره های تماس: 0700341111- 0766232375
ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ویب سایت: www.khurshiduniversity.com

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

لینک های مهم

  • تماس با دانشگاه
  • درباره دانشگاه
  • اخبار دانشگاه
  • برنامه ها
  • فرصت ها
  • داخله آنلاین
  • امکانات

پیام تان را به دانشگاه بفرستید