دانشکده اقتصاد

موسسه تحصیلات عالی خورشید با هدف گسترش و انکشاف علم و به منظور تبیین جدیدترین تیوری‌های اقتصادی و با هدف گیری راه حل‌های علمی برای مقابله با فقر و مشکلات اقتصادی کشور فعالیت‌های علمی خویش را با همت اساتید و صاحب نظران اقتصاد آغاز نموده است. انتظار میرود این مرکز علمی و اکادمیک بتواند قدم‌های موثر و مفیدی را برای انکشاف و رشد اقتصادی کشور بردارد و مسوولیت ملی و علمی خویش را در زمینه انجام دهد.
این مرکز علمی با در نظر داشت اولویت‌های جامعه افغانستان در گام آغازین، فعالیت‌های علمی خویش را در مقطع لیسانس آغاز نموده است.
دوره لیسانس در مدت زمان چهار سال / هشت سمستر تکمیل میگردد؛ که شامل مضامین اساسی، عمومی و اختیاری میباشد و این مضامین درمشورت با متخصصین و صاحب نظران اقتصادی آماده شده است. هر سمستر شامل دو امتحان میباشد: وسط سمستر 20% و امتحانات نهایی در اخیر سمستر 60% نمرات متباقی که 20% میشود اختصاص داده شده به کارهای تحقیقی و فعالیت صنفی دانشجویان.

این دانشکده شامل دو دیپارتمنت جداگانه است:

1- اداره تجارت ( BBA)؛

2- اقتصاد تجارت.

 

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

پیام‌تان را به‌دانش‌گاه بفرستید