اقتصاد تجارتی

دیپارتمنت اقتصاد تجارتی: رشته‌ای است که در آن دانشجو با جنبه‌های توصیفی و تحلیلی نظریات اقتصادی، تولید، بازاریابی، اصول عرضه و تقاضا، تجارت الکترونیک و کاربردهای آن، قوانین و مقررات مالی، انواع حسابرسی، اقتصاد بین الملل، اصول حسابداری و غیره آشنا میشود. دانشجویان این رشته با استفاده از یک سری مدل‌های تصمیم گیری و متد‌های کمی، تعیین خط مشی مطلوب و تصمیم گیری مورد نیاز را فرا میگیرد. دوره لیسانس این رشته اقتصاد بازرگانی نیز شامل مضامین اساسی، اختصاصی و اختیاری است که دانشجویان با گذراندن موفقیت آمیز آن، مدرک معتبر موسسه تحصیلات عالی خورشید را دریافت میکنند.

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

پیام‌تان را به‌دانش‌گاه بفرستید