آگهی های دانشگاه

 

 

 

 

 

 

به آگهی دانشجویان گرامی, سمستر اول و دوم دانشکده حقوق موسسه تحصیلات عالی خورشید رسانیده می شود که امتحانات پایان سمستر سال تحصیلی به تاریخ ۲۶جدی ۱۳۹۴ آغاز می گردد. برنامهی امتحانی پایان سمستر اول خزانی و سمستر دوم سال تحصیلی به گونه زیر ترتیب یافته است.; در ضمن امتحان نهایی مضمون ثقافت اسلامی هر صنف هفته آینده ( از تاریخ ۱۹ الی ۲۶) در همان ساعات درسی مضمون ثقافت مطابق به برنامه درسی برگزار می گردد.
دانشجویان گرامی آگاه باشند!

 

 

 


موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

پیام‌تان را به‌دانش‌گاه بفرستید