معرفی دیپارتمنت حقوق عامه و خاصه

دیپارتنمت حقوق عامه و خاصه موسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید در سمستر بهاری 1396خورشیدی در دانشکده حقوق برای دوره لیسانس ایجاد شده است. نصاب تحصیلی این دیپارتمنت از دوشاخه حقوق عمومی و حقوق خصوصی تشکیل شده است. در ذیل این دوشاخه حقوق به‌صورت مختصر معرفی شود:

الف) حقوق عمومی

حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان عمومی دولت، سازمان‌ها و مقامات عالی مرکزی، سازمانها و مقامات محلی، سازمان‌های فنی و مسلکی و روابط بین مردم و دولت می‌باشد. همچنان روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و روابط کارکنان دولت با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند.

حقوق عمومی رابطۀ دولت را به‌عنوان نهاد دارای حاکمیت، اقتدار و سلطه‌ با دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی‌، اشخاص و نیز روابط قوای سه‌گانه و سایر نهادهای دولتی قانون‌مند و تنظیم می‌کند. در حقیقت حقوق عمومی در پی قانون‌مند و ضابطه‌مند کردن دولت و توزیع خردمندانۀ قدرت و توازن آن میان نهادی مختلف دولتی است.

درس‌های اساسی این رشته حقوق عبارت از حقوق اساسی، حقوق اساسی مقایسوی، حقوق اداری، حقوق مالی و بودجه، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق قراردادهای اداری، حقوق بین الملل عمومی، حقوق سازمان‌های بین المللی، حقوق کنسولی و... می‌باشد.

ب) حقوق خصوصی

حقوق خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین رشته‌های علم حقوق محسوب میگردد. این رشته از حقوق قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص در اجتماع (احوال شخصیه ملی و بین المللی، حقوق تجارت، معاملات تجارتی، حل منازعات و ... ) را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

این شاخۀ از حقوق، روابط خصوصی افراد جامعه را در زندگی عادی تنظیم و قانون‌مند می‌کند. برخلاف حقوق عمومی که عمدتاً به تنظیم و قانونمند کردن روابط دولت با دیگران می‌پردازد. در حقوق عمومي دولت در وضعيت برتر در مقایسه بر مردم قرار دارد و به‌اصطلاح حقوقي در مقام اعمال حاکميت است، ولی در حقوق خصوصي‌_ دولت اساساً حضور ندارد یا اگر هم حضورداشته باشد در وضعيت حقوقی مشابه به شرکت خصوصي است.

درس‌های اساسی حقوق خصوصی شامل حقوق وجایب، حقوق خانواده، حقوق میراث، حقوق تجارت، حقوق بین الملل خصوصی و ... است.

دیپارتمنت حقوق عامه و خاصه موسسه تحصیلات عالی خورشید دو گرایش فوق حقوق را در خود دارد. این دیپارتمنت به مطالعه و بررسی قواعد حقوقی حاکم بر دولت، قواعد حقوقی حاکم بر روابط درون سازمانی سازمان‌های دولتی و روابط بیرون سازمانی نهادهای دولتی را با اشخاص حقیقی و حقوقی مطالعه می‌کند. رشته حقوق خصوصی این دیپارتمنت روابط اجتماعی و انفرادی اشخاص حقیقی و حقوقی را مطالعه می‌کند.

اهداف دیپارتمنت:

از دانشجویان دیپارتمنت حقوق عامه و خصوصی انتظار می‌رود؛ بعد از گذراندن این دوره تحصیلی به توانایی‌های زیر دست‌یابند:

 • با مبانی و مکاتب حقوقی حقوق عمومی و خصوصی آشنا شوند؛
 • شایستگی مشاوره حقوقی و وکالت حقوقی و تجارتی را کسب کنند؛
 • توانمندی کار در امور عدلی و قضایی دیوان های حقوق عامه و خصوصی را به دست آورند؛
 • شایستگی و توانایی کار در نهادهای حقوقی داخلی و خارجی را کسب کنند؛
 • شایستگی و شرایط عمومی کار در بست‌های خدمات ملکی دولت را کسب کنند؛
 • آمادگی شرکت در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد (ماستری) را پیدا کنند؛
 • جایگاه شایسته خویش در سطح دانش آموخته لیسانس در جامعه را تثبیت کنند.

کدر علمی دیپارتمنت:

نام و تخلص، رشته و سویه تحصیلی و موقف کدر علمی دیپارتمنت به ترتیب قرار ذیل است:

 • محمد شاکر حیات، کارشناس ارشد حقوق عمومی؛
 • نعمت الله سلطانی کارشناس ارشد حقوق عامه؛
 • محمد علی ریاضی، کارشناس ارشد روابط بین الملل؛
 • خانعلی حکمت، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی؛
 • محمد آرش شهیرپور، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی؛
 • عتیق الله سلطانی، دانشجویی دکترای حقوق خصوصی؛
 • علیرضا، مهدیان، کارشناس ارشد حقوق خصوصی؛
 • عبیدالله حمید، کارشناس حقوق خصوصی.

 

 

آمر دیپارتمنت:

در حال حاضر نعمت الله سلطانی کارشناس ارشد(ماستر) حقوق عامه از دانشگاه آزاد اسلامی ایران واحد افغانستان به عنوان آمر دیپارتمنت حقوق عامه و خاصه ایفای وظیفه می‌کند.

آثار علمی دیپارتمنت:

 • سلطانی، نعمت الله، حقوق کار افغانستان، کابل: انتشارات مقصودی 1393.
 • سلطانی، نعمت الله، مطالعه تطبیقی حق بر آزادی در اعلامیه اسلامی و جهانی حقوق بشر، پایان نامه.
 • سلطانی، نعمت الله، سیر تحول قوانین احزاب افغانستان با تاکید بر آزادی‌ عمومی احزاب، پایان نامه.
 • حیات، محمد شاکر، صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور، کابل: انتشارات سعید، 1395.
 • حیات، محمد شاکر، نظام اداری متمرکز یا غیر متمرکز برای افغانستان، روزنامه ماندگار، مقاله.
 • ریاضی، محمد علی، بررسی عملکرد ناتو در سال‌های 2001-2010 در افغانستان، پایان نامه.
 • شهیرپور، آرش، اصول محاکمات جزایی، کابل: ..... 1396.
 • مهدیان، علیرضا، حقوق احوال شخصیه تشیع در افغانستان، کابل: ..... 1395.

 

 

دانشکده اقتصاد:

موسسه تحصیلات عالی خورشید با هدف گسترش و انکشاف علم و به‌منظور تبیین جدیدترین روش‌های اقتصادی و با هدف گیری راه حل‌های علمی برای مقابله با فقر و مشکلات اقتصادی کشور فعالیت‌های علمی خویش را با همت اساتید و صاحب‌نظران اقتصاد آغاز نموده است. انتظار می‌رود این مرکز علمی بتواند قدم‌های موثر و مفیدی را برای انکشاف و رشد اقتصادی کشور بردارد و مسوولیت ملی و علمی خویش را در زمینه انجام دهد.
این مرکز علمی با در نظرداشت اولویت‌های جامعه افغانستان در گام آغازین، فعالیت‌های علمی خویش را در مقطع کارشناسی (لیسانس) آغاز نموده است.
دوره لیسانس در مدت زمان چهار سال / هشت سمستر تکمیل می‌گردد؛ که شامل مضامین اساسی، عمومی و اختیاری می‌باشد و این مضامین درمشورت با متخصصین و صاحب نظران اقتصادی آماده شده است. هر سمستر شامل دو امتحان می‌باشد:
نیم‌سال 20% و امتحانات نهایی در اخیر سمستر 60% نمرات متباقی که 20% می‌شود اختصاص داده شده به کارهای تحقیقی و فعالیت صنفی دانش‌جویان.

این دانشکده شامل دو بخش (دیپارتمنت) جداگانه است:

1- اداره تجارت ( BBA)؛

2- اقتصاد تجارت (BBE).

دانشکدۀ حقوق:

دانش‌کده حقوق موسسه تحصیلات عالی خورشید به‌‍منظور تحقق نیازهای آموزشی دانش‌جویان در حوزه حقوق شکل گرفته است؛ دوره کارشناسی در این دانش‌کده هشت سمستر تحصیلی (چهار سال) را احتوا می‌نماید.
روش درسیِ رشته حقوق این موسسه بر مبنای لایحه وزارت محترم تحصیلات عالی، نیازهای مبرم جامعه افغانستان و معیارهای بین‌المللی ترتیب یافته است. در این نصاب درسی 30 در صد مضامین به‌صورت اساسی،‌ 50 در صد به‌صورت تخصصی و 20 در صد به‌شکل دانشگاه‌شمول، اختیاری در نظرگرفته شده است.
هدف این دانشکده به‌عنوان یک نهاد تحصیلی در راستای تربیت متخصصانی است كه بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وكالت، كارشناسی حقوق و ... انجام وظیفه نمایند

 

اداره تجارت:

دیپارتمنت اداره تجارت یک دوره چهار سال / هشت سمستر را دربر می‌گیرد که در آن مضامین اساسی، عمومی و اختیاری به زبان انگلیسی تدریس می‌گردد. محتویات شامل این دیپارتمنت از قبیل مضامین و عنوان‌های درسی در مطابقت با معیارهای ملی و بین‌المللی و قابلیت تطبیق در محل کار واقعی انتخاب شده است. که دانشجو پس از تکمیل این دوره با جنبه‌های تیوری و تطبیقی ابعاد مختلف اداره و تجارت از قبیل حسابداری، بازاریابی، منابع بشری، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری، بانک‌داری، تجارت بین‌الملل و غیره موارد کاربرد عملی در ساحه کار آشنایی کامل پیدا نماید.

Please publish modules in offcanvas position.