بخش خبرنگاری

بخش خبرنگاری (7)

Saturday, 23 June 2018 09:59

امتیازها و ویژه‌گی‌ها

Written by

امتیازها و ویژه‌گی‌ها:

کارهای عملی در کارگاه خبرنگاری؛

به‌روزترین روش درسی (نظری و عملی)؛

 تدریس با استادان دارای تخصص و تجربه؛

فراهم‌سازی کارهای عملی در تلویزیون‌های جهانی خورشید و میترا؛

برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی توسط خبرنگاران و استادان خارجی و داخلی در روزهای پنجشنبه؛

«تصویری از کارگاه خبرنگاری خورشید»

زمان درسی:

5:30 تا 7:30 بامداد؛

7:30 تا 9:00 صبح؛

1:15 تا: 2:45 پس از چاشت؛

3:00 تا 4:30 دیگر؛

«آموزش تولید برنامه‌های سیاسی با کنشکاه ملک‌زاده مجری برنامه‌های سیاسی تلویزیون خورشید»


ساعت و روزهای درسی

 • روزانه 90دقیقه درس؛
 • هفته‌ی پنج روز درس (عملی و نظری)؛
 • هفته‌ی یک روز سمینارها و کارگاه های آموزشی؛

«کارگاه خلاقیت در خبرنگاری با ابراهیم مهتری خبرنگار ایرانی»

دیگر موارد:

-          داخله: 2100 افغانی؛

-          فیس ماهوار: 2000 افغانی؛

-          جزوه‌های درسی: رایگان.

نام‌‌نویسی برای دور ششم جریان دارد ...

آدرس: خیرخانه - چهارراه لب جر، مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید.

 

ما آموزش خبرنگاری را همگام با عمل ساختیم!

" توانا بود هرکه دانا بود"

شماره‌ی تماس:  0707188918  و 0782366940

 

Saturday, 23 June 2018 09:58

بسته معلوماتی

Written by

بسته معلوماتی کانون خبرنگاری عملی خورشید

 

خبرنگاری، رشتۀ پرطرفدار و جذاب. کانون خبرنگاری خورشید و تلویزیون خورشید، راز دست‌یابی به این حرفه را آسان ساخته اند.  

  خورشید - نخستین کانون "خبرنگاری عملی شش‌ماه" در کشور. این برنامه‌ی آموزشی، باطرح و روش درسی بی‌پیشنه، درست در بهار سال 1394خورشیدی، بر بنیاد تفاهمی با اتحادیۀ ملی خبرنگاران افغانستان در مؤسسه‌ی تحصیلات عالی خورشید،  ایجاد شد. این کانون نظر به رشد و پویایی که داشت به وزارت اطلاعات و فرهنگ ج.ا.ا نیز ثبت گردید.

«جواز فعالیت کانون خبرنگاری عملی خورشید از وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ ج.ا.ا»


کانون خبرنگاری عملی خورشید، حالا به عنوان معیاری‌ترین مرکز حرفه‌ای‌سازی خبرنگاری مبدل شده است؛ و تنها کانونی‌ست که آموزش خبرنگاری را همگام با کارهای عملی ساخته است.

 کانون خبرنگاری عملی خورشید، تا اکنون پنج دوره‌ی آموزش خبرنگاری را به گونۀ موفقانه سپری کرده است؛  دراین چهار دور، بیش از 250 دانشجو در این بخش، مهارت‌های خبرنگاری را به‌گونۀ علمی و عملی فراگرفته اند. که تا اکنون ده‌ها دانش‌آموختۀ کانون خبرنگاری عملی، در رسانه‌های معتبر کشور راه یافته اند

Monday, 28 May 2018 09:58

خبرنگاری عملی خورشید

Written by

کانون خبرنگاری عملی خورشید، حالا به عنوان معیاری‌ترین مرکز حرفه‌ای‌سازی خبرنگاری مبدل شده است؛ و تنها کانونی‌ست که
آموزش خبرنگاری را همگام با کارهای عملی ساخته است.

     در بستۀ آموزشی خبرنگاری عملی شش‌ماه خورشید، تمامی مضامین روزنامه‌نگاری که در دور دوساله و یا چهارساله‌ی دانشگاه‌های خصوصی و دولتی تدریس می‌شود، گنجانیده نشده است؛ اما مهم‌ترین و پرکاربردترین مضامین که هم در عرصۀ خبرنگاری و هم در مسایل اجتماعی برای یک جوان مهم پنداشته می‌شود، مورد توجه جدی است؛ آنهم با روش درسی جدید.  محور توجه این کانون آموزشی، «قدرت بیان»، «قدرت قلم» و «قدرت تحلیل و تفکر» است - آنچه بُعد مسلکی یک ژورنالیست را شکل می‌دهد.

Monday, 28 May 2018 09:57

امتیازها و ویژه‌گی‌ها

Written byامتیازها و ویژه‌گی‌ها:

کارهای عملی در کارگاه خبرنگاری؛

به‌روزترین روش درسی (نظری و عملی)؛

 تدریس با استادان دارای تخصص و تجربه؛

فراهم‌سازی کارهای عملی در تلویزیون‌های جهانی خورشید و میترا؛

برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی توسط خبرنگاران و استادان خارجی و داخلی در روزهای پنجشنبه؛

Monday, 28 May 2018 09:55

مواد آموزشی خبرنگاری

Written by

موارد آموزشی:

 • گوینده‌گی خبر؛
 • فن بیان و سخنرانی؛
 • گفت‌و‌گو؛

-          برنامه‌سازی،

-          میز گرد،

-          مناظره،

-          مصاحبه،

 • اساسـات خبرنگاری؛
 • گزارش‌گری در تلویزیون و رادیو؛
 • آیین نگارش و نویسنده‌گی

-          درست‌نویسی،

-          مقاله‌نویسی،

 • اخلاق و قانون رسانه‌های همه‌گانی؛
 • مهارت‌های تأمین ارتباطات و هنر مکالمه؛
 • نرم‌افزار ویراستاری صدا و تصویر ( AVS)؛
 • عکاسی خبری؛
Monday, 28 May 2018 09:53

خبرنگاری عملی خورشید

Written by

کانون خبرنگاری عملی خورشید، تا اکنون پنج دوره‌ی آموزش خبرنگاری را به گونۀ موفقانه سپری کرده است؛ در این چهار دور، بیش از 250 دانشجو در این بخش، مهارت‌های خبرنگاری را به‌گونۀ علمی و عملی فرا گرفته اند. که تا اکنون ده‌ها دانش‌آموختۀ کانون خبرنگاری عملی، در رسانه‌های معتبر کشور راه یافته اند

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.