دانشگاه خورشید میزبان دکتر عبدالحنان روستایی

برای نخستین بار در افغانستان برگزار می گردد.
دانشگاه خورشید افتخار دارد که میزبان دانشمند گرامی جناب پست دکتر عبدالحنان روستایی، استاد دانشگاه سوربن در آلمان است. حضور جناب روستایی را در افغانستان غنیمت بزرگ برای دانش پژوهان می دانیم. ایشان با لطف فراوان پذیرفتند که روز پنجشنبه سیمیناری تحت عنوان "کاریز با معیارهای جدید کشاورزی" و "روش تحقیق" را در دانشگاه خورشید برگزار نماید. از همه دانش پژوهان و از همه کسانی که زراعت - زنده گی شان - به نحوی با کاریز مرتبط است تقاضا می کنیم این فرصت را از دست ندهند.
گاه: پنجشنبه (7اسد)، ساعت 2 تا 4 پس از چاشت.
جا: تالار فردوسی - مؤسسه ی تحصیلات عالی خورشید، چهارراه لب جر - خیرخانه.
ورود علاقمنندان آزاد است.

فشرده زنده گی نامه استاد روستایی
عبدالحنان روستایی در سال 1951 در ولسوالی چهاردهی ولایت کابل تولد شده. ا و مکتب ابتدائیه را در دهکده خود خوانده و بعدأ شامل لیسه غازی شده و متعاقبأ از رشته زمینشاسی و معدن پوهنخی سیانس پوهنتون کابل فارغ التحصیل گردیده است. وی بعد از انجام خدمت عسکری در پروژه های مختلف وزرات معادن و صنایع به مدت پنج سال ایفای وظیفه کرده.

روستایی در سال 1979 در چوکات تبادل خدمات فرهنگی افغانستان و آلمان غرض توسعه معلومات مسلکی به آلمان آمده و در سال 1982 شامل یونورستی هانور شده و در سال 1986 از رشته زمین شناسی و معدن دیپلوم ماستری حاصل کرده است.

او از سال 1987 تا سال 1992 در یکی از مؤسسات وزارت اقتصاد آلمان به حیث کارمند علمی در بخش تحقیق مصروف کار بوده است.

از سال 1992 تا سال 1997 روستایی در یونورستی ایرلنگن – نورنبرگ آلمان در رشته زمینشناسی و معدن و صیانت از محیط زیست تدریس نموده و دکتورای خویش را به درجه عالی در رشته تفحص و اکتشاف معدن از همان یونورستی بدست آورده. وی در سال 2000 مؤفق به اخذ درجه علمی مافوق دکتورا گردیده است.

از سال 1998 تا حال دکتور روستایی به فرمایش وزارت ساختمان آلمان در یک مؤسسه انجنیری در پروژه های یورانیم و ذغال سنگ نصواری مصروف کار است. همزمان با این، دکتور روستایی به حیث مشاور در وزارت صیانت ازطبعیت ، محیط زیست و امنیت ریکتور های اتمی آلمان کار میکند.

علاوتأ روستایی در طرح پروژه های بازسازی افغانستان همکاری مینمایند.

Please publish modules in offcanvas position.