ایجاد جریده‌ی اندیشه

پیام رهبری موسسه تحصیلات عالی خورشید به مناسبت ایجاد جریده ی «اندیشه»

به نام خداوند خورشید و ماه /// که دل را به نامش خرد داد راه
به دانش گرای بدو شو بلند /// چوخواهی که از بدی نیابی گزند
ز نادان بنالد دل سنگ و کوه /// ازیرا ندارد بر کس شکوه
توانا بود هر که دانا بود /// ز دانش دل پیر برنا بود
«حکیم ابوالقاسم فردوسی»

ما در جهان معاصر زندگی می کنیم - جهان انفجار اطلاعات - جهان که زندگی و مناسبت های انسانی دیگرگون شده است و رسالت دانشگاه ها در مناسبت ها و زندگی مدرن به مثابه ی کانون های خردورزی و آگاهی دهی افزون تر. از دهه ۶۰ قرن بیستم بدین سو، نقش و جایگاه دانشگاه ها در جامعه، برجسته تر شده و عهدار تولید دانش و پژوهش در زمینه های گونه گون شده اند. دانشگاه ها مناسب ترین مکان برای بررسی و حل چالش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانسته شده اند. جای که همه فرزانگان کشور جمع می شوند و به تحقیق و پژوهش در زمینه های مختلیف می پردازند و از طریق تفکر و اندیشه و پژوهش های علمی از اسارت رها می شوند. دنشگاه ها مکانی برای تغییر و دیگرگونی در جامعه اند؛ زیر با آگاهی دهی و پرورش و تزریق این افراد است که جامعه را به سوی پیشرفت، پویایی و رستگاری و آزادی هدایت می دهیم. در جهان ما، دانشگاه ها محوریت عقلانیت و مکان تغییر در جامعه اند و ما شما دانشجویان گرامی را آموزش می دهیم؛ تربیت می کنیم تا امکان انجام تغییرات لازم در جامعه را مهیا سازیم.
در یک دهه پسین، نهادهای علمی دولتی و خصوصی زیادی در سرزمین ما -که تاریخ کهن و گذشته ی درخشان و تاثیرگذار بر جوامع دیگر دارد - شروع به فعالیت نمودند و با وجود همه چالش¬ها سعی کردند تا در امر پویایی و شگوفایی جامعه سهم افزون بردارند؛ اما به دلیل اینکه چشم انداز واضح و نگاهی راهبردی و نقادانه نسبت به امور علمی، فرهنگی و اجتماعی نداشتند؛ متاسفانه کارکردشان در جامعه عقب نگهداشته ی ما زیاد محسوس واقع نشده است.

اما، ما در موسسه تحصیلات عالی خورشید با چشم انداز و نگاه ویژه و متفاوت از نهادهای دیگر به دنبال فراهم¬سازی امکانات لازم برای دانشجویان این کانون علمی و فرهنگی هستیم؛ تا دانشجویان ما بتوانند استعداد و توانایی های خود را در زمینه های گونه گون نمایان کنند و شخصیت علمی و فرهنگی خویش را بیش تر از پیش رشد دهند و در مسیر دانایی و شکوفایی آینده ی درخشان تر گام بردارند.
دانشجویان گرامی! امکان ها خود به خود به وجود نمی آیند؛ امکان ها را باید به وجود بیاوریم و ایجاد کنیم. وجود امکان های که می تواند برای توسعه علم و دانش زمینه شود نیاز به تدبیر، برنامه ریزی و مدیریت دارد، ما پیوسته برای
ایجاد فرصت ها تلاش می کنیم و در صورتی که متوجه شویم، فرصت و امکان در وجود گروهی نهفته است؛ تا اندازه امکان از آن فرصت حمایت می کنیم. زندگی دانشجویی و مناسبت علمی و فرهنگی دانشجویی فرصت و امکان خوب است که از این فرصت و امکان می توان برای تقویه و توسعه علم و فرهنگ و دیگرگونی در جامعه استفاده بهینه کرد. در صورتی که از این امکانات دانشجویی کارگرفته و استفاده درست علمی و فرهنگی صورت نگیرد، این امکان بشری بدون استفاده می ماند. از این رو، ما از ایجاد جریده ی زیر نام ‹‹جریده اندیشه ›› که پایگاه نشراتی دانشجویان موسسه تحصیلات عالی خورشید است حمایت کردیم. این فرصت و امکان خوب برای دانشجویان عزیز است؛ تا توانای های فردی خود را به نمایش بگذارند و بیش تر شخصیت سازی نمایند. ما از این کار نکو حمایت و پشتبانی می¬کنیم و به تسریع این فرایند بیش¬تر از پیش خواهیم پرداخت، تا بتوانیم از نیروی باالقوه دانشجویان به منظور تحقق اهداف و برنامه های پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و آگاهی¬دهی و تغییر جامعه بهره برداری صحیح علمی نمایم

Please publish modules in offcanvas position.