کتاب‌های اهدایی به کتاب‌خانه خورشید

کتاب، هدیه برتر
پس از نشر خبر گشایش کتابخانه مهربانی در دانشگاه خورشید، سلسله اهداء کتاب به این کتابخانه آغاز شده است.
امروز منوچهر فرادیس، موسس و رییس نشر زریاب با یک بغل کتاب به دانشگاه خورشید آمد و همه را که در حدود 50 جلد کتاب می شود، به کتابخانه خورشید تحفه داد.
دانشگاه خورشید از این اقدام نیکِ فرهنگی جناب فرادیس صمیمانه ابراز سپاس و امتنان می کند.
فرادیس از غنیمت های روزگار ماست. البته، نه تنها به خاطر کتاب هایی که به خورشید هدیه کرده است، بلکه به خاطر کتاب هایی که نوشته است و می نویسد و به خاطر کتاب های که نشر کرده است و می کند.
عمرت دراز و همت ات بلند تر باد، جناب فرادیس

Please publish modules in offcanvas position.