تاریخچه دانشگاه

موسسه تحصیلات عالی خورشید با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر، در 13حمل1394 خورشیدی با به دست آوردن مجوز رسمی از وزارت محترم تحصیلات عالی کشور و با حضور چهره‌های برجسته‌ی سیاسی، علمی، فرهنگی و جمع زیادی از دانشجویان در شهر کابل به گونه رسمی گشایش یافت.

خورشید اولین کانکور ورودی خود را با حضور هیأت نظارت وزارت محترم تحصیلات عالی در بهار همین سال برگزار نمود و بیش از یک هزار تن را از میان تعداد زیادی از اشتراک کنندگان پذیرفت، که در مقطع کارشناسی( لیسانس) در دو دانشکده جذب گردیدند.

موسسه تحصیلات عالی خورشید به مثابه‌ی یک نهاد علمی به منظور ارایه آموزش با کیفیت، متعهد به تطبیق یک سامانه و برنامه آموزشی معیاری و پژوهش در زمینه‌ی فرهنگ، اجتماع و سیاست است. این نهاد، امروز در میان نهادهای آموزشی خصوصی از جایگاه رفیعی برخوردار است.