دانشکده‌ها

دانشگاه خورشید دارای دو دانشکده است.

  1. حقوق 
  2. اقتصاد