خبرنگاری عملی خورشید

بسته معلوماتی کانون خبرنگاری عملی خورشید

 

خبرنگاری، رشتۀ پرطرفدار و جذاب. کانون خبرنگاری خورشید و تلویزیون خورشید، راز دست‌یابی به این حرفه را آسان ساخته اند.  

  خورشید - نخستین کانون "خبرنگاری عملی شش‌ماه" در کشور. این برنامه‌ی آموزشی، باطرح و روش درسی بی‌پیشنه، درست در بهار سال 1394خورشیدی، بر بنیاد تفاهمی با اتحادیۀ ملی خبرنگاران افغانستان در مؤسسه‌ی تحصیلات عالی خورشید،  ایجاد شد. این کانون نظر به رشد و پویایی که داشت به وزارت اطلاعات و فرهنگ ج.ا.ا نیز ثبت گردید.

«جواز فعالیت کانون خبرنگاری عملی خورشید از وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ ج.ا.ا»


کانون خبرنگاری عملی خورشید، حالا به عنوان معیاری‌ترین مرکز حرفه‌ای‌سازی خبرنگاری مبدل شده است؛ و تنها کانونی‌ست که آموزش خبرنگاری را همگام با کارهای عملی ساخته است.

 کانون خبرنگاری عملی خورشید، تا اکنون پنج دوره‌ی آموزش خبرنگاری را به گونۀ موفقانه سپری کرده است؛  دراین چهار دور، بیش از 250 دانشجو در این بخش، مهارت‌های خبرنگاری را به‌گونۀ علمی و عملی فراگرفته اند. که تا اکنون ده‌ها دانش‌آموختۀ کانون خبرنگاری عملی، در رسانه‌های معتبر کشور راه یافته اند.

 

موارد آموزشی:

 • گوینده‌گی خبر؛
 • فن بیان و سخنرانی؛
 • مصاحبه،
 • اساسـات خبرنگاری؛
 • گزارش‌گری در تلویزیون و رادیو؛
 • نرم‌افزار ویراستاری صدا و تصویر( AVS)؛
 • عکاسی خبری؛
 • ثقافت اسلامی

«دانشجویان خبرنگاری عملی خورشید در حال سیر علمی از تلویزیون جهانی خورشید»

 

 

امتیازها و ویژه‌گی‌ها:

کارهای عملی در کارگاه خبرنگاری؛

به‌روزترین روش درسی (نظری و عملی)؛

 تدریس با استادان دارای تخصص و تجربه؛

فراهم‌سازی کارهای عملی در تلویزیون‌های جهانی خورشید و میترا؛

برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی توسط خبرنگاران و استادان خارجی و داخلی در روزهای پنجشنبه؛

«تصویری از کارگاه خبرنگاری خورشید»

زمان درسی:

5:30 تا 7:30 بامداد؛

7:30 تا 9:00 صبح؛

1:15 تا: 2:45 پس از چاشت؛

3:00 تا 4:30 دیگر؛

«آموزش تولید برنامه‌های سیاسی با کنشکاه ملک‌زاده مجری برنامه‌های سیاسی تلویزیون خورشید»


ساعت و روزهای درسی

 • روزانه 90دقیقه درس؛
 • هفته‌ی پنج روز درس (عملی و نظری)؛
 • هفته‌ی یک روز سمینارها و کارگاه های آموزشی؛

«کارگاه خلاقیت در خبرنگاری با ابراهیم مهتری خبرنگار ایرانی»

 

 

 

دیگر موارد:

-          داخله: 2100 افغانی؛

-          فیس ماهوار: 2000 افغانی؛

-          جزوه‌های درسی: رایگان.

نام‌‌نویسی برای دور ششم جریان دارد ...

آدرس: خیرخانه - چهارراه لب جر، مؤسسۀ تحصیلات عالی خورشید.

 

ما آموزش خبرنگاری را همگام با عمل ساختیم!

" توانا بود هرکه دانا بود"

شماره‌ی تماس:  0707188918  و 0782366940