دانشکده اقتصاد


دانشکده اقتصاد:

موسسه تحصیلات عالی خورشید با هدف گسترش و انکشاف علم و به‌منظور تبیین جدیدترین روش‌های اقتصادی و با هدف گیری راه حل‌های علمی برای مقابله با فقر و مشکلات اقتصادی کشور فعالیت‌های علمی خویش را با همت اساتید و صاحب‌نظران اقتصاد آغاز نموده است. انتظار می‌رود این مرکز علمی بتواند قدم‌های موثر و مفیدی را برای انکشاف و رشد اقتصادی کشور بردارد و مسوولیت ملی و علمی خویش را در زمینه انجام دهد.
این مرکز علمی با در نظرداشت اولویت‌های جامعه افغانستان در گام آغازین، فعالیت‌های علمی خویش را در مقطع کارشناسی (لیسانس) آغاز نموده است.
دوره لیسانس در مدت زمان چهار سال / هشت سمستر تکمیل می‌گردد؛ که شامل مضامین اساسی، عمومی و اختیاری می‌باشد و این مضامین درمشورت با متخصصین و صاحب نظران اقتصادی آماده شده است. هر سمستر شامل دو امتحان می‌باشد:
نیم‌سال 20% و امتحانات نهایی در اخیر سمستر 60% نمرات متباقی که 20% می‌شود اختصاص داده شده به کارهای تحقیقی و فعالیت صنفی دانش‌جویان.

این دانشکده شامل دو بخش (دیپارتمنت) جداگانه است:

1- اداره تجارت ( BBA)؛

2- اقتصاد تجارت (BBE).