اقتصاد تجارت

اقتصاد تجارتی:

بخش اقتصاد تجارتی رشته‌ی است که در آن دانش‌جو با جنبه‌های توصیفی و تحلیلی نظریات اقتصادی، تولید، بازاریابی، اصول عرضه و تقاضا، تجارت الکترونیک و کاربردهای آن، قوانین و مقررات مالی، انواع حسابرسی، اقتصاد بین‌الملل، اصول حسابداری و غیره آشنا می‌شود. دانش‌جویان این رشته با استفاده از یک سری مدل‌های تصمیم‌گیری و متد‌های کمی، تعیین خط مشی مطلوب و تصمیم گیری مورد نیاز را فرا می‌گیرد. دوره کارشناسی این رشته اقتصاد بازرگانی نیز شامل مضامین اساسی، اختصاصی و اختیاری است که دانشجویان با گذراندن موفقیت آمیز آن، مدرک معتبر موسسه تحصیلات عالی خورشید را دریافت می‌کنند.