دانشکده‌ها

Category: Uncategorised Written by Super User Hits: 4693

دانشگاه خورشید دارای دو دانشکده است.

  1. حقوق 
  2. اقتصاد