انستیتوت ایجاد گران

امروز دانشگاه خورشید میزبان انستیتوت ایجادگران Founders Institute بود. دانشگاه خورشید به منظور رشد کیفیت آموزشی، تبادل تجارب، به کارگیری شیوه های جدید آموزشی ؛ ایجاد روابط اکادمیک با نهادهای آموزشی داخلی و خارجی را یکی از اهداف خود قرار داده است.
انستیتوت ایجاد گران Founder Institute نخستین برنامه کمک و تسهیل گر عملی سازی نظریات در مورد ایجاد تجارت در جهان است که فارغین آن 2100 کمپنی که 75 درصد آن توانسته اند به فعالیت خود موفقانه ادامه بدهند، را راه اندازی کرده اند.

با ایجاد این کمپنی ها 15000 شغل( تا جون 2016) ایجاد گردیده است. FI موثرترین و موفقترین برنامه ایجاد گام به گام تجارت برای سرمایه گذاران با انگیزه و با استعداد است. این انستیتوت پروسه ساختاری، نظارت و ارزیابی توسط ناظران کارشناس را پس از راه اندازی تجارت و همچنان شبکه ارتباط جهانی را برای سرمایه گذارانی که خواهان ایجاد یک کمپنی می باشند، ارایه می کند.
در پهلوی آن، انستیتوت ایجادگران یگانه نهادی است که روی نظریات و ایده های مراجعین تمرکز کرده و کسانی را که شاغل هستند می پذیرد و برخورد یکسان با همه شرکت کننده گان دارد. انستیتوت ایجاد گران با نصاب چهار ماهه که شامل آموزش های هفته وار و کارخانگی ها در مورد ایجاد تجارت می باشد در تابستان این سال در کابل آغاز گردیده و به زودی به پذیرش علاقمندان آغاز می کند. انستیتوت ایجادگران، به ویژه از بانوان علاقمند به راه اندازی تجارت می خواهد تا در این برنامه شرکت کنند. 
سکالرشیب های معدود نیز برای حمایه از شرکت کننده گان در نظر گرفته شده است.

 

Last modified on Tuesday, 09 July 2019 13:21
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.