تبادله اسعار: کاهش ارزش پول افغانی در مقابل دالر

سمینار علمی زیر عنوان « تبادله اسعار: کاهش ارزش پول افغانی در مقابل دالر» امروز ۲۹ عقرب ۱۳۹۵ خورشیدی در موسسه تحصیلات عالی خورشید برگزار شد. در این برنامه هیأت رهبری موسسه تحصیلات عالی خورشید و جمعی از اساتید و دانشجویان گرامی اشتراک کرده بودند.

در ابتداء برنامه محترم دکتر سینا دلیری، معاون علمی و تدریسی موسسه تحصیلات عالی خورشید ایراد سخن فرمودند. معاون محترم علمی و تدریسی روی اهمیت برگزاری برنامه های علمی تاکید ورزید و اذعان داشتند که سمینارهای علمی از این دست را برای اساتید فرهیخته و دانشجویان گرامی و عموم علاقه مندان در آینده نیز برگزار خواهند کرد. سپس احمد ضمیر جمال استاد دانشکده ی اقتصاد، روی عنوان سمینار( تبادله اسعار: کاهش ارزش پول افغانی در مقابل دالر) به گونه ی مفصل صحبت کرد و در پایان به پرسش های دانشجویان نیز پاسخ دادند. قابل یادآوری است که مقاله استاد جمال از طریق ویب سایت موسسه تحصیلات عالی خورشید( www. khurshiduniversity.com) و همین گونه از این نشانی به نشر خواهد رسید.

 

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

لینک‌های مهم

پیام‌تان را به‌دانشگاه بفرستید