محفل رونمایی کتاب حکمتیار و مسعود در آزمون پیروزی و

محفل رونمایی کتاب حکمتیار و مسعود در آزمون پیروزی و شکست روز پنج شنبه ۶ عقرب ۱۳۹۵ خورشید در موسسه تحصیلات عالی خورشید -تالار ابوالقاسم فردوسی- برگزار شد.
این برنامه با مقدمه ی عبدالرحیم احمد پروانی رییس موسسه تحصیلات عالی خورشید آغاز گردید و سپس سخنرانان: عبدالحفیظ منصور، عضو مجلس نمایندگان، عنایت همام و مترجم کتاب آقای عبدالاحد هادف به سخنرانی پرداختند و کتاب را معرفی کردند. این برنامه دو و نیم ساعت بیشتر ادامه داشت.

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

لینک های مهم

  • تماس با دانشگاه
  • درباره دانشگاه
  • اخبار دانشگاه
  • برنامه ها
  • فرصت ها
  • داخله آنلاین
  • امکانات

پیام تان را به دانشگاه بفرستید