موسسه تحصیلات عالی خورشید به‌تاریخ 11عقرب 1396 خورشیدی برنامه‌ی تقدیر از دانشجویان ممتاز را برگزار کرد.

در این برنامه تقدیرنامه‌های دانشجویان ممتاز( اول، دوم و سوم ) نمره اهدأ گردید. 
برنامه تقدیر از دانشجویان ممتاز با خوانش آیاتی از قرآن مجید آغاز گردیده و سپس جناب دکتر سینا دلیری معاون علمی موسسه تحصیلات عالی خورشید ایرادِ سخن فرمودند و بعد دو تن از دانشجویام ممتاز نیز به نماینده‌گی از دانشجوی صحبت نمودند.
بعد از سخن‌رانی، هیئت رهبری موسسه تحصیلات عالی خورشید تقدیرنامه‌ها را به‌دانش‌جویان برتر سمستر بهاری 1396 خورشیدی اهدا نمودند.

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

لینک‌های مهم

پیام‌تان را به‌دانشگاه بفرستید