گرامی داشت روز دانشجو

موسسه تحصیلات عالی خورشید، روز پنجشنبه، 21 عقرب، به مناسبت "روز دانشجو" از دانشجویان ممتاز خورشید، با اهدای تقدیرنامه، در حضور رسانه های کشور، تحسین و تقدیر کرد.
در این محفل، هیات رهبری دانشگاه، استادان، دانشجویان، دانشجویان ممتاز با والدین شان، اشتراک ورزیده بودند.
محفل با آیات قرآن کریم آغاز یافت. در بخش نخست، هیات رهبری دانشگاه صحبت کرد. در بخش دوم دانشجویان سخن گفت؛ از شیوه تدریس و از توجه هیات رهبری به تدریس در موسسه تحصیلات عالی ابراز خرسندی و هیات رهبری و استادان تشکری کردند. در بخش سوم، تقدیرنامه ها از طرف هیات رهبری، استادان و والدین دانشجویان به دانشجویان ممتاز توزیع شد. 
محترم داکتر جمال الدین سینا دلیری، معاون علمی دانشگاه، درباره دانش و علم و مسوولیت دانشجو در قبال فراگیری علم و دانش صحبت کرد؛ در ضمن به اهمیت علم در زندگی و جهان معاصر نیز پرداخت.
در بخش سوم که توزیع تقدیرنامه ها بود؛ از محترم عبدالرحیم پروانی، رییس دانشگاه، خواسته شد تا اهدای تقدیرنامه ها را آغاز کند؛ محترم پروانی در ضمن آغاز اهدای تقدیرنامه ها، روز دانشجو را تبریک گفت و تاکید کرد که موسسه تحصیلات عالی خورشید، در قبال تدریس بهتر و معاصر، در قبال پرورش متخصصان و کارشناسان، در قبال توسعه دانش و اطلاع رسانی، مسوول و متعهد است.
این محفل، برای بزرگداشت از روز دانشجو، ارج گزاری به علم و دانش و تشویق دانشجویان ممتاز و زحمتکش برگزار شده بود.

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

پیام‌تان را به‌دانش‌گاه بفرستید