نقد و بررسی کتاب تبار و زبان مردم هزار

محفل نقد و بررسی کتاب« تبار و زبان مردم هزاره» را موسسه تحصیلات عالی خورشید برگزار کرد:
موسسه تحصیلات عالی خورشید به ادامه ی برگزاری برنامه‌های ادبی و فرهنگی، این بار، محفل نقد و بررسی کتاب « تبار و زبان مردم هزاره» اثر داکتر محی الدین مهدی را در تالار فردوسی برگزار کرد. این کتاب دوهفته قبل در دانشگاه ابن سینا رونمایی شده بود؛ اما موسسه تحصیلات عالی خورشید برای پرداختن و باز شدن بحث های بیشتر درباره این کتاب این محفل را برگزار کرد که در این محفل عبدالرحیم پروانی، ضیا رفعت، یعقوب یسنا، پرتو نادری، آثار حکیمی و محی الدین مهدی صحبت کرد.
در ابتدای برنامه عبدالرحیم احمد پروانی رییس موسسه تحصیلات عالی خورشید، ضمن گرامی‌داشت از حضور مهمان نان، کتاب «تبار و زبان مردم هزاره» را یکی از کارهای مهم و ارزشمند داکتر محی الدی مهدی دانست.
یعقوب یسنا نشر و چاپ این کتاب را رویدادی در تاریخ نویسی دانست و تاکید کرد که تاریخ نویسی در افغانستان کاذب و جعلی است که شناخت جعلی و توهین برانگیز از اقوام و مردم افغانستان ارائه می کند و برای نمونه به اطلس اتنوگرافی اقوام غیر پشتون در افغانستان اشاره کرد و گفت که به قوم هزاره در این کتاب که از آدرس دولت نوشته شده بود، توهین صورت گرفته بود. بنا به جعل های تاریخی، این کتاب را جدای از این که چقدر توانسته است پاسخ علمی درباره تبار و زبان مردم هزاره ارائه کند، می تواند گفتمان تاریخی را نسبت به تاریخ اقوام در افغانستان تغییر بدهد و زمینه ساز گفتمان تازه در فهم تاریخ اقوام به خصوص قوم هزاره شود. ضیا رفعت در ضمن اهمیت فرهنگی کتاب، به موارد تخت یکی در کتاب پرداخت که اشاره به ماخذ در درون متن شده است اما لیست منابع در پایان کتاب باید می آمد که نیامده است و بهتر بود کتاب یک نتیجه گیری می داشت تا خواننده می توانست نتیجه دریافت کتاب را بهتر می دانست. پرتو نادری و آثار از سخنران از قبل مشخص شده برنامه نبودند، در جریان برنامه خواستند تا سپاس گزاری و تقدیری از محی الدین مهدی داشته باشند که در سخنان شان از محی الدین مهدی برای این تحقیق سپاس گزاری کردند. محی الدین مهدی از آخرین سخنران برنامه بود، درباره روش تحقیق اش سخن گفت و به پیشنهادهای یعقوب یسنا و ضیا رفعت پرداخت، در ضمن گفت مردم هزاره در افغانستان و منطقه به مراتب بیشتر از این است که ما تصور می کنیم. ضمنی اشاره کرد به زادگاه خویش (ولسوالی اندراب ولایت بغلان) و گفت اکثر قوم خویش و مردم زادگاه من هزاره استند. دریافت اش این بود که هزاره های اهل سنت در سمت شمال افغانستان نه تنها که کم حتا بیشتر از هزاره های شیعه افغانستان است.

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

پیام‌تان را به‌دانش‌گاه بفرستید