تقدیر از دانشجویان

موسسه تحصیلات عالی خورشید، طی مراسمی از دانشجویانی که در برنامه‌ی «مناظره دانشجویی افغانستان 94» اشتراک کردند و حایز مقام دوم شدند؛ تقدیر کرد.
برنامه‌ی«مناظره ملی دانشجویی افغانستان 94» را چندی پیش نهاد اندیشه وران، میان دانشجویان دانشگاه های افغانستان راه اندازی کرده بود که دانشجویان موسسه تحصیلات عالی خورشید با شکست دادن 56 گروه و112 دانشجو درجه دوم را بدست آوردند.
در برنامه ی که جهت تقدیر و ترغیب دانشجویان در موسسه تحصیلات عالی خورشید برگزار شده بود. عبدالرحیم احمد پروانی رییس موسسه تحصیلات عالی خورشید، ضمن سپاس گزاری از برگزار کنندگان برنامه «مناظره دانشجویی افغانستان 94»، پیروزی دانشجویان موسسه تحصیلات عالی خورشید را به اساتید محترم و دانشجویان موسسه تحصیلات عالی خورشید مبارک باد گفت. رییس موسسه تحصیلات عالی خورشید راه اندازی برنامه‌های کفتگویی از این دست را در راستایی افزایش سطحِ آگهی و دانش دانشجویان ستودنی دانست.

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

پیام‌تان را به‌دانش‌گاه بفرستید