بررسی معنی و صورت اشعار قهار عاصی

به تاریخ 30 مهر/ میزان 1394هـ ق موسسه تحصیلات عالی خورشید، برنامه‌ی را زیر عنوان «بررسی معنی و صورت اشعار قهار عاصی» به مناسب بیست یک‌مین ساگرد شهادت او، یکی از نام دارترین و پرکارترین شاعران دوران معاصر افغانستان، که بیست یک سال قبل از امروز در شام‌گاهی چهار شنبه، ششم میزان 1373هـ ق در شهر کابل، راکت کور جنگ های داخلی قلب پر تپش او را در متنی از سیاهی مطلق و تیرگی شب خاموش ساخت، برگزار کرد. در این محفل تعداد زیادی از شاعران، نویسنده ها، دانشجویان و دانش خویان حضور به هم رسانیده بودند.

برنامه با تلاوت آیاتی کلام ملکوتی ساعت دو بعد از چاشت آغاز گردید و سپس سخنران‌های ﻫﻤﺎﻳﺶ هر یک به ایراد سخن پرداختند و ساعت چهار پس از چاشت برنامه رسمن پایان یافت.

در ابتدایی نشست عبدالرحیم احمد پروانی، رییس موسسه تحصیلات عالی خورشید و یکی از فرهنگی‌های کشور، ضمن گرامی داشت از حضور پر رنگ شاعران و نویسنده ها به نقش قطعی و اِنکارناپذیر فرهنگ در راستایی حفظ هویت و تاریخ یک ملت اشاره فرمودند.

سپس نصیر آرین، استاد دانشگاه و نویسنده‌ی کتاب گل سوری، رابطه‌ی صورت و معنا در اشعار قهار عاصی را به بحث گرفت و با تکیه بر قاب های شعر به بررسی فرم های اشعار عاصی پرداخت. و در ادامه‌ی برنامه ﺗﻨﻲ ﭼﻨﺪ اﺯ ﺷﺎﻋﺮاﻥ ﺟﻮاﻥ ﻧﻴﺰ ﺷﻌﺮ ﺩﮔﻠﻤﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

پرتو نادری، یکی از شاعران نامدار و چهره‌ی نام آشنای زبان و ادبیات پارسی، سخن‌ران دیگر این محفل بود. استاد نادری ضمن قدردانی از برگزاری، نشست های از این دست، بعد از مولانا و فردوسی و تنی چندی دیگر عاصی را یکی از شاعران برجسته‌ی حوزه‌ی زبان و ادبیات پارسی خواند.

در فرجام، یعقوب یسنا، استاد دانشگاه و نویسنده‌ی کتاب های دانایی‌های ممکن متن، خوانش متن و مقدمه ی بر فردوسی شناسی و شاه نامه پژوهی، برنامه‌ی یادواره‌ی قهار عاصی را جمع بندی نمود و به نمایندگی از هیأت رهبری موسسه خورشید و برگزار کننده گان این محفل از استقبال و حضور پررنگ حاضرین سپاس گزاری کرد. برنامه با دگلمه‌ی شعرعاصی توسط خود او(عاصی) که در یکی از ویرانه‌های شهر کابل ثبت گردیده است، پایان یافت.

یاد و خاطره قهار عاصی گرامی باد!

موسسه تحصیلات عالی خورشید به آرمانی که در برابر خود نهاده است، باورمند بوده و در راه تحقق آن تلاش های گسترده و پیگیر انجام خواهد داد.

پیام‌تان را به‌دانش‌گاه بفرستید