خط مشی موسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید :

 • ارتقاء سطح علمی دانشگاه و بهبود محیط فعالیت آن؛
 • توسعه ی فعالیت های فرهنگی- پژوهشی؛
 • توسعه امکانات ورزشی اختصاصی موسسه؛
 • توسعه سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعاتی؛
 • توسعه و تکامل بیشتر دانشکده ها در رشته های تحصیلات تکمیلی
 • مدیریت شفاف و کارآ منابع مالی دانشگاه برای طرح های متنوع تحقیقاتی و انکشافی.

ارزش های محوری دانشگاه

 • اشاعه هر چه بیشتر ارزش ها و باورهای معنوی و اخلاقی در میان دانشجویان و کارکنان؛
 • حفظ و رعایت استانداردهای برتر آموزشی؛
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی موسسه در برابر نظام تحصیلات عالی کشور، مردم و دانشجویان؛
 • اشاعه فرهنگ خلاقیت و نوآوری در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی؛
 • فراهم آوردن فضایی پویا، شاداب و با نشاط علمی و فرهنگی؛
 • پایبندی به استانداردهای بالای اخلاقی؛
 • محوریت دانش و یادگیری در زندگی دانشجویان و دانشگاهیان؛
 • مسئولیت پذیری دانشجویان و کارکنان درقبال جامعه و محیط اطراف خود؛
 • ایجاد دانشگاهی برتر، کارآفرین و پیشرو در تجاری سازی تولیدات علمی و پژوهشی.

اهداف ایجاد موسسه‌ تحصیلات عالی خورشید:

 • سهم‌گیری ارزنده در تربیه کادر های علمی در رشته های مختلف با معیار های قبول شده ملی و بین المللی.
 • پروگرام های تحصیلی با در نظر داشت بازار کار و نیازهای عمومی کشور.
 • پرورش و انکشاف استعدادها و اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از فرار مغزها از کشور.
 • فراهم آوری زمینه فراگیری علوم معاصر به گونه‌ی نظری و عملی.
 • تربیه‌ی نیروی انسانی نخبه به منظور ا روحیه‌ی ملی و حس وطن دوستی.
 • تشویق و پشتیبانی همه جانبه از فعالیت های خلاقانه‌ی علمی، پژوهشی و آموزشی.
 • انتقال دانش معاصر جهت تشریک مساعی فعال در پروسه های زیربنایی، فرهنگی و اقتصادی کشور.
 • تأمین و تقویه‌ی مناسبات علمی و اکادمیک با مؤسسات تحصیلات عالی داخلی و خارجی به منظور هرچه معاصر ساختن نصاب درسی و همسَویه ساختن تحصیلات عالی کشور با کشورهای پیشرفتۀ جهان.
 • روشنگری از طریق برگزاری نشستهای علمی، چاپ نشریه های علمی و تدریس مضامین اختیاری.
 • تشویق فرهنگ کتابخوانی و مطالعه، و به میان آوردن فضا برای گفتمان های بزرگ علمی و فرهنگی.

وظایف موسسه تحصیلات عالی خورشید

 • تدویر برنامه های آموزشی و علمی به سویه های عالی با در نظرداشت قانون تحصیلات عالی کشور و معیارهای اکادمیک.
 • دوری از هر گونه تشبث به خدعه و نیرنگ در جلب محصلان و سایر فعالیت های علمی.
 • رعایت همه قوانین جمهوری اسلامی افغانستان ، و حسابدهی شفاف از چگونگی پیشرفت فعالیت های اکادمیک در این موسسه.
 • فراهم ساختن محیط مناسب و معیاری اکادمیک برای آموزش، تدریس و پیشبرد سایر فعالیت های اکادمیک.
 • تلاش در تأمین روابط نیک با نهادهای اکادمیک داخلی و خارجی برای کسب تجارب بیشتر و پیاده ساختن روش های نوین علمی.
 • کاربرد قاعده‌های پذیرفته شده و علمی در چگونگی رابطه میان استاد و محصل.
 • تألیف و ترجمه‌ی کتب درسی، رهنمای تطبیقات، کتب مآخذ، تحریر مقالات علمی، درسگفتارها و اجرای تحقیقات علمی.
 • سهم گیری در روند به میان آوردن اصلاحات مثبت در نظام آموزشی و تحصیلی جمهوری اسلامی افغانستان.
 • جذب و تربیه‌ی کادرهای علمی؛ برگزاری کارگاه‌های آموزشی و علمی برای بلند بردن توانایی کارمندان.
 • ارزیابی خودی و بررسی کیفیت کاری موسسه‌ی تحصیلات عالی در هرسه ماه.
 • طرح، تصویب یا تعدیل پلان های درسی، نصاب تحصیلی ،اسناد تقنینی ، رهنمودی در پرتو قانون، و ارایه‌ی آن جهت منظوری به وزارت تحصیلات عالی.

کتاب دانش آموز (Student Book) به همرای(Work Book) و یک (CD) صوتی میباشد.

این دیپارتمنت شامل صنف های (CEL) و (DEL) میباشد. برنامه ی (CEL) یک دوره شش ماه را در برمیگیرد که از کتاب (Starter) شروع که به شکل کاملن اتبدایی میباشد یعنی آغاز زبان انگلیسی  تا ختم کتاب(Book2) این سیستم در برمیگیرد. که با ختم این صنف دانش آموز میتواند با آموزش سه کتاب دیگر در مدت شش ماه  دیپلوم زبان انگلیسی را به اعتبار دانشگاه خورشید به دست بیاورد.

صنف های (DEL) با گرفتن آزمایش تثبیت سویه آغاز شده. مدت ده ماه را در برمیگیرد که این صنف با کتاب (Book1) شروع تا ختم کتاب (Book5) که درجه .....Advance.میباشد ختم میشود و دانش آموزان دیپلوم زبان انگلیسی را به دست خواهند آورد.

تمام صنف های (CEL) و (DEL) ما به شکل معیاری از تاریخ ده تیر آغاز میشود.