خط مشی موسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید

خط مشی موسسه تحصیلات عالی خصوصی خورشید :

  • ارتقاء سطح علمی دانشگاه و بهبود محیط فعالیت آن؛
  • توسعه ی فعالیت های فرهنگی- پژوهشی؛
  • توسعه امکانات ورزشی اختصاصی موسسه؛
  • توسعه سیستم های مبتنی بر فناوری اطلاعاتی؛
  • توسعه و تکامل بیشتر دانشکده ها در رشته های تحصیلات تکمیلی
  • مدیریت شفاف و کارآ منابع مالی دانشگاه برای طرح های متنوع تحقیقاتی و انکشافی.