پیام دانشگاه

موسسه تحصیلات عالی خورشید که در ماه قوس 1393 خورشیدی، برابر با ماه دسامبر 2014 میلادی در شهر کابل پایتخت افغانستان تاسیس گردید. مطابق به اساسنامه و برنامه کاری خود اهداف زیر را در سرلوحه کاری خویش قرار داده است: • مهیا ساختن زمینه آموزش عالی بر پایه والاترین معیار های اکادمیک به منظور تربیت و تامین نیروی انسانی کارشناس و Read More

تاریخچه دانشگاه

موسسه تحصیلات عالی خورشید با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص و ماهر، در 13حمل1394 خورشیدی با به دست آوردن مجوز رسمی از وزارت محترم تحصیلات عالی کشور و با حضور چهره‌های برجسته‌ی سیاسی، علمی، فرهنگی و جمع زیادی از دانشجویان در شهر کابل به گونه رسمی گشایش یافت. خورشید اولین کانکور ورودی خود را با حضور هیأت نظارت وزارت محترم Read More

چشم انداز دانشگاه

ارزش های محوری دانشگاه :• اشاعه هر چه بیشتر ارزش ها و باورهای معنوی و اخلاقی در میان دانشجویان و کارکنان؛• حفظ و رعایت استانداردهای برتر آموزشی؛• مسئولیت پذیری و پاسخگویی موسسه در برابر نظام تحصیلات عالی کشور، مردم و دانشجویان؛• اشاعه فرهنگ خلاقیت و نوآوری در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی؛• فراهم آوردن فضایی پویا، شاداب و با نشاط علمی Read More
ارتقای کیفیت

ارتقای کیفیت (1)

به نام خداوند خورشید و ماه               که دل را به نامش خرد داد راه

به دانش گرای بدو شو بلند              چوخواهی که از بدی نیابی گزند

 ز نادان بنالد دل سنگ و کوه                ازیرا ندارد بر کس شکوه

توانا بود هر که دانا بود                        ز دانش دل پیر برنا بود

                                                   «حکیم ابوالقاسم فردوسی»

 

ما در جهان معاصر زندگی می کنیم - جهان انفجار اطلاعات - جهان که زندگی و مناسبت های انسانی دیگرگون شده است و رسالت دانشگاه ها در  مناسبت ها و زندگی مدرن به مثابه ی کانون های  خردورزی و آگاهی دهی افزون تر. از دهه ۶۰ قرن بیستم بدین سو، نقش و جایگاه دانشگاه ها در جامعه، برجسته تر شده و عهدار تولید دانش و پژوهش در زمینه های گونه گون شده اند. دانشگاه ها مناسب ترین مکان برای بررسی و حل چالش های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانسته شده اند. جای که همه فرزانگان کشور جمع می شوند و به تحقیق و پژوهش در زمینه-های مختلیف می پردازند و از طریق تفکر و اندیشه و پژوهش های علمی از اسارت رها می شوند. دنشگاه ها مکانی برای تغییر و دیگرگونی در جامعه اند؛ زیر با آگاهی دهی و پرورش و تزریق این افراد است که جامعه را به سوی پیشرفت، پویایی و رستگاری و آزادی هدایت می دهیم. در جهان ما، دانشگاه ها محوریت عقلانیت و مکان تغییر در جامعه اند و ما شما دانشجویان گرامی را آموزش می دهیم؛ تربیت می کنیم تا امکان انجام تغییرات لازم در جامعه را مهیا سازیم.

در یک دهه پسین، نهادهای علمی دولتی و خصوصی زیادی در سرزمین ما -که تاریخ کهن و گذشته ی درخشان و تاثیرگذار بر جوامع دیگر دارد - شروع به فعالیت نمودند و با وجود همه چالش ها سعی کردند تا در امر پویایی و شگوفایی جامعه سهم افزون بردارند؛ اما به دلیل اینکه چشم انداز واضح و نگاهی راهبردی و نقادانه نسبت به امور علمی، فرهنگی و اجتماعی نداشتند؛ متاسفانه کارکردشان در جامعه عقب نگهداشته ی ما زیاد محسوس واقع نشده است.

اما، ما در موسسه تحصیلات عالی خورشید با چشم انداز و نگاه ویژه و  متفاوت از نهادهای دیگر به دنبال فراهم سازی امکانات لازم برای دانشجویان این کانون علمی و فرهنگی هستیم؛ تا دانشجویان ما بتوانند استعداد و توانایی های خود را در زمینه های گونه گون نمایان کنند و شخصیت علمی و فرهنگی خویش را بیش تر از پیش رشد دهند و در مسیر دانایی و شکوفایی آینده ی درخشان تر گام بردارند. 

دانشجویان گرامی! امکان ها خود به خود به وجود نمی آیند؛ امکان ها را باید به وجود بیاوریم و ایجاد کنیم. وجود امکان-های که می تواند برای توسعه علم و دانش زمینه شود نیاز به تدبیر، برنامه ریزی و مدیریت دارد، ما پیوسته برای  ایجاد فرصت ها تلاش می کنیم و در صورتی که متوجه شویم، فرصت و امکان در وجود گروهی نهفته است؛ تا اندازه امکان از آن فرصت حمایت می کنیم. زندگی دانشجویی و مناسبت علمی و فرهنگی دانشجویی فرصت و امکان خوب است که از این فرصت و امکان می-توان برای تقویه و توسعه علم و فرهنگ و دیگرگونی در جامعه  استفاده بهینه کرد. در صورتی که از این امکانات دانشجویی کارگرفته و استفاده درست علمی و فرهنگی صورت نگیرد، این امکان بشری بدون استفاده می ماند. از این رو، ما از ایجاد جریده ی زیر نام ‹‹جریده اندیشه ›› که پایگاه نشراتی دانشجویان موسسه تحصیلات عالی خورشید است حمایت کردیم. این فرصت و امکان خوب برای دانشجویان  عزیز است؛ تا توانای های فردی خود را به نمایش بگذارند و بیش تر شخصیت سازی نمایند. ما از این کار نکو حمایت و پشتبانی می کنیم و به تسریع این فرایند بیش تر از پیش خواهیم پرداخت، تا بتوانیم از نیروی باالقوه دانشجویان به منظور تحقق اهداف و برنامه های پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و آگاهی دهی و تغییر جامعه بهره-برداری صحیح علمی نمایم.